Mindfulness – hvad er det?


Hvad er mindfulness egentlig for noget?

Hvad kan mindfulness bruges til? Hvad går mindfulness ud på? Hvordan gør man? Hvad hjælper mindfulness med?

Jeg bliver ofte stillet disse spørgsmål. Og du er sikkert også nysgerrig - da du er her.

Det er fint - for du får alle svarene her.

Hvad er Mindfulness - balance i livet

Mindfulness - hvad er det?

Mindfulness er opmærksomhed.

At være opmærksom på opmærksomheden. At styre opmærksomheden.

Mindfulness er evnen til at være til stede og fokuseret på det, du foretager dig lige nu og her.

Mindfulness er evnen til at være opmærksom på hvad der sker inde i dig - dine følelser, dine behov og dine drømme.

Mindfulness er evnen til at være opmærksom på hvad der sker hos de mennesker, du er sammen med.

Mindfulness er evnen til at være opmærksom og nysgerrig med accept af det som er. Ikke-dømmende opmærksomhed.

Mindfulness er nærvær.

Mindfulness er en måde at være i livet på.

Mindfulness er at tage kontrol over opmærksomheden.

Mindfulness – hvordan gør man?

Mindfulness er noget, der skal trænes. Både formelt ved at få undervisning. Men allervigtigst er det at træne i hverdagen. For det er der, det skal virke og bruges.

Der er forskellige elementer i mindfulness træning - dem kigger vi på her.

Nysgerrighed og opmærksomhed

Nysgerrighed er vigtig ingrediens, når man er mindful.

Din opmærksomhed bruger alle sanserne. Og når du forholder dig åbent og nysgerrigt, styrker det din opmærksomhed.

Opmærksomhedsøvelser i dagligdagen er også til glæde for mange. Eksperimenter med bevidst at rette din fulde opmærksomhed på den aktivitet, du er i gang med – spise, støvsuge, gå tur. Inddrag alle dine sanser. Oplev nuancer.

At opleve naturen med alle sanser er særlig godt.

Hvad er Mindfulness Meditation?

Mindfulness bliver ofte forbundet med meditation. Og meditation eller guidede visualiseringer er ofte en væsentlig ingrediens i formel mindfulness-træning. Det er fordi denne praksis giver rigtig god træning i at få ro på det hele i dig. Og når der kommer ro på, kan du meget bedre styre din opmærksomhed og gå på opdagelse i dig selv – din krop, dine følelser, dine sanser, dine tanker, dine ideer osv.

Vejrtrækning og åndedræts-øvelser

Vejrtrækningen har stor betydning for dig.

Du kan bruge åndedrættet som et redskab for din opmærksomhed. Du kan bruge åndedrættet til at finde roen.

Så vejrtrækningsøvelser er også en ingrediens i mindfulness-træning.

Når jeg afholder mindfulness-træning, inddrager jeg derfor øvelser indenfor disse områder. Det vil især handle om muligheden for at falde ind i din egen indre ro i krop og sind. Og også inspiration og øvelser til at tage med hjem til hverdagen.

Og ikke mindst arbejder vi med de mindful'e attituder. Principper. Grundholdninger.

Hvad er Mindfulness attituder?

Måske har du hørt om grundholdninger i mindfulness. Eller principper. Eller attituder- som jeg plejer at kalde dem.

Jeg ser dem nærmest som eftervirkninger af at være mere mindful i hverdagen. Men vi arbejder også bevidst med dem.

Accepten er en af dem. Jo mere man træner mindfulness – jo mere vil accepten følge med. Accepten af det som er. Ikke en godkendelse af at alt er i orden, og at man skal finde sig i alt.

Næ – en accept af at det som er – det er. Når du slipper modstanden mod det som er, kan du handle mindful – i overensstemmelse med dine sande værdier og hensigter.

Derudover udvikler man venlighed, taknemmelighed, åbenhed, nysgerrighed, empati, opmærksomhed.

Hvad hjælper mindfulness med?

Hvad er effekten? Hvad hjælper mindfulness med?

Her er nogle af de effekter, jeg har oplevet.

Ro og fokus

Vi har alle af og til tanker og følelser, der ligesom løber af med os. Nogle mere end andre. Særligt når vi er stressede, kan bekymrende tanker tage kontrollen, og vi har svært ved at koncentrere os, eller sove.

Mindfulness giver dig ro. Giver dig fokus. Du styrer dine tanker - i stedet for at tankerne styrer dig,

Empati og opmærksomhed

Du bliver mere opmærksom i hverdagen. På dig selv og dine omgivelser. Du udvikler empati og åbenhed.

Åbenhed og accept bringer mere glæde og overskud ind i hverdagen. Der er ikke længere så mange irritationer og følelses-udbrud.

Glæde

Mindfulness giver os en bedre adgang til vores værdier og ønsker. Vi bliver bedre til at holde fokus på det der er vigtigt - og give slip, på det vi ikke behøver at bruge kræfter på.

Kombineret med taknemmelighed giver det en større livsglæde - og mere overskud.

Til glæde for både os selv - familien - kolleger - og alle andre.

Vil du læse mere?

Check ud på bloggen...

Kloge ord om taknemmelighed
Gode vaner i hverdagen