Mindfulness på arbejdspladsen

Workshops og forløb

For trivsel og glæde med arbejdslivet

Nøglen til succes i en virksomhed eller organisation, er medarbejderne. Hele mennesker i balance, der trives og nyder at gøre en indsats.

Hverdagen kan alt for nemt blive presset, foranderlig - og trivslen kommer i fare.

Som mennesker mister vi overskuddet og dermed kontakten med os selv - og meningen med det hele.


Med teknikker fra mindfulness kan vi styrke vores opmærksomhed på det, der foregår og træffe gode valg for at genvinde balancen.


Jeg hjælper jer gerne ved at fortælle, inspirere og aktivere til fyraftensmøder og teammøder.

  • om nærvær og fokus
  • om mindset
  • om at agere i forandringer
  • om at styrke det personlige lederskab
  • om trivsel og stressforebyggelse

Jeg hjælper også gerne enkeltpersoner med at finde tilbage til balancen igen.

I coach-forløb arbejder vi med afklaring, motivation og alt det, der står i vejen for at kunne trives i en foranderlig hverdag.

Dette er særlig relevant i forbindelse med større forandringer eller som stressforebyggelse.

Interesseret?

Eller vil du bare gerne vide mere?

Skriv lidt om hvad du kunne tænke dig - så vender jeg snarest tilbage...