august 19

En mindful leder skaber bedre resultater

Mindfulness i ledelse - trivsel i lederrollen

Flere og flere ledere benytter sig af mindfulness og meditation. Og det er der en god grund til.

For der stilles ofte store krav til lederrollen i dag.

Du skal kunne bevare overblikket, du skal kunne være fokuseret, du skal kunne være nærværende overfor kolleger, medarbejdere, kunder - og dig selv.

En god leder er i balance og trives.

Og der er rigtig mange benefits at hente med mindfulness - både for lederen selv, for virksomheden og for medarbejderne.

1

Personligt lederskab - leder i balance

Når du har mindfulness med dig i hverdagen og i livet, vil du opnå større balance.

Og det er særligt på disse områder, du kan have gavn af mindfulness:

  • Ro og overskud. Mindfulness giver dig værktøjer og vaner til at finde roen i dig selv. Du sover bedre, du hviler bedre og bliver ikke så nemt presset. Alt i alt mere overskud og overblik til dig selv og dine aktiviteter.
  • Fokus. Med overskuddet kommer så også evnen til at bevare fokus og overblik. Du er bedre i stand til at vide hvor du skal hen, hvad der er vigtigt - og holde fast i dine prioriteter.
  • Selvindsigt. Du kender dig selv - dine værdier, dine følelser, dine tanker. Du handler bevidst - og er bevidst om din lederrolle og hvordan du vil udfylde den.

En leder i balance smitter af på hele organisationen.

2

Ledelse af virksomheden

Ligesom du kan bevare roen og overblikket for dig selv - kan den mindful'e leder også bevare roen og overblikket og retningen på virksomhedens vegne.

  • Accept og nuet. Du hænger ikke fast i hverken fortiden eller fremtiden. Men ser klart på tingene som de er lige nu og her. Og går mere konstruktivt ind i at finde løsninger.
  • En mindful leder tager mere rationelle beslutninger. Du har et bedre blik for tingenes tilstand og et bredere perspektiv. Og hverken tanker eller følelser kan lokke dig til at tage forhastede følelsesbetonede beslutninger.
  • Fokus og overblik gør det nemmere for dig at fastholde værdier, prioriteter og retning - også for virksomheden

3

Ledelse i relationer

Som leder optræder du i mange forskellige relationer. Og her spiller dine evner til samarbejde, nærvær, empati, opmærksomhed osv en afgørende rolle.

Du har sikkert oplevet at tale med en person - både i telefon eller face-to-face - hvor du kan mærke at vedkommende har sin opmærksomhed et helt andet sted. Og så kender du også den følelse det giver hos dig. For føler du dig set, hørt, forstået? Nej vel?

Og du ved også hvad det gør for din tillid og relation til denne person.

En mindful leder forstår at styre sin opmærksomhed og være til stede i relationerne. Han lytter før han taler - forsøger at forstå. Han respekterer forskellighed. Han ser det hele menneske. Han accepterer tingenes tilstand og søger fremadrettede løsninger fremfor at hænge fast i fortiden.

Du forstår at holde fokus på bolden (opgaven) og ikke på personen.

Det betyder at du som leder vinder medarbejdernes tillid - de føler sig set og forstået. De er mere tilbøjelige til at samarbejde med lederen omkring opgaverne. Og de trives bedre.

Og det betyder ligesådan at kunderne føler sig set og forstået. Selvom de måske ikke altid i sidste ende får ret - så har de en meget bedre oplevelse af samarbejdet - større kundetilfredshed.

En leder i balance vinder tillid. Der er færre konflikter - og dermed større effektivitet.


Tags

Medarbejdere i balance, Mindfulness, Mindfulness i ledelse


Du vil sikkert også synes om:

Sommerferie uden stress
Ro i årevis
Nybegynderen

Hvad tænker du? Læg en kommentar:

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}